Rodina

Rodina

Předci, potomci, tradice a návaznost mezi těmito všemi, to jsou témata sektoru 3, který by se nejvhodněji měl opřít o termín „rod“.

My v dnešní dobu v tomto sektoru vnímáme jako nejčastěji skloňovaný pojem rodina, kterou je ovšem potřeba chápat v širším kontextu.

1. Jak pomáhá prostor

Dobře fungující sektor rodových návazností navozují vysoké hranoly a vertikály, aktivují ho i ostré hrany, ale ty asi nebudou v představě rodu, návazností či tradic to pravé ománkové. Je spojen s prvkem Dřeva.

Tip: Zjistíte-li nějaký problém se závislostmi, třeba na alkoholu či drogách u dospívajících dětí, není od věci pověsit do tohoto sektoru obraz těch předků, kteří něco v minulosti dokázali a prokázali pevnou vůli. Odvykací proces by to mohlo urychlit.

2. Jaký je člověk trojky?

Když se bavíme o lidech, kteří dobře využívají návazností ve svůj prospěch, jsou to lidé pokrokoví. Nebojí se nových nápadů a inovací, ale jsou si zároveň vědomi přínosu svých předchůdců ať již v rodině či profesi. Právě díky nim mohou následovat již prošlapané cesty a tím si ulehčit i bádání či nové nápady vlastní.

3. Kvalita času

Využít času trojky znamená nebát se velkých třesků, bouřek či období přinášejících mnoho změn. Stejně tak může docházet k pocitům již viděných událostí v minulosti.

Praktické rady k tomu, jak rozvíjet vztahy s rodiči i dětmi, navazovat na tradice nebo vytvářet nové tam, kde tradice fungovat přestaly, se dozvíte na webináři s Evou Joachimovou.