Hojnost

Hojnost

Těšíte se dobrému zdraví? Rádi sdílíte radosti i strasti svého života s přáteli, setkáváte se často s řadou lidí, zažíváte zajímavé události a nabízejí se Vám různorodé příležitosti? Pak zřejmě pociťujete hojnost.

Možná souhlasíte, ale povzdychnete si: jen kdyby bylo trochu víc těch peněz…

1. Jaký je bohatý prostor?

Většina pojednání feng shui o sektoru č. 4 spojeného s prvkem Dřeva neopomene zdůraznit důležitost třech mincí svázaných červenou stužkou v tomto prostoru pro „přivolání energie peněz“. Zaměňovat hojnost a peníze skoro jako synonyma je ovšem hrubé nepochopení moudrosti starých čínských Mistrů.

Prostor tohoto sektoru spojeného s prvkem Dřeva může nabýt na zajímavosti i užitečnosti tím, že mu umožníte široký výhled do okolí, bude se vyznačovat ladem a dostatkem prostoru. To upřednostňuje před množstvím naskládaných drahých předmětů.

2. Člověk jako vizionář

V rámci propojenosti sektoru hojnosti se Dřevem, tělesnými orgány jako jsou játra či oči, se tu nabízí člověk vizionářský. Ten se nebojí svých snů a je otevřený jejich naplňování právě přes hojnost příležitostí, které si vytvoří a nenechá si je uniknout.

Zároveň se umí přizpůsobit okolnostem stejně jako větve a jejich listí šumící ve větru. Pozor ovšem na rozmělňování, příliš mnoho vizí a plánů, které nelze reálně naplnit, se může projevit nedostatkem v důležitých oblastech života.

3. Čas hojnosti

Čas hojnosti není spojen s přehrabáváním se v plných pokladnicích či časem opulentních oslav. Je to čas mnoha tváří, kde nehrozí jednotvárnost a kde si v případě dobrého naladění, můžete dovolit splnění rozličných přání.

Nepřekvapí vás, že se hojnost projeví v mnoha podobách, včetně hojnosti času na radovánky s přáteli a blízkými. Času, který brání strohosti či uzavření se s nashromážděným bohatstvím.

Bohatství, které není sdíleno, naopak může vést ke ztrátě (pocitu) hojnosti či dokonce i disharmonii končící zdravotními problémy.

Podrobnosti k tomu, jak Vám sektor 4 může pomoci v kariéře, vztazích profesních i soukromých, jakož i v celé rodině se podrobněji dozvíte ve webináři s Evou Joachimovou.