12.9.2015

Běh lidského života

Nevíte si rady se svým partnerem? Nerozumíte si s dětmi? Přemýšlíte o trampotách stáří?

Základy

Než se vrhneme na praktické tipy, jak pěstovat život, je dobré si zopakovat některé základní informace. Ucelený a překvapivě propracovaný systém tradiční východní vědy vysvětluje vesmír a život v něm působením dvou protikladů – Jinu (ženského proncipu, hmoty) a Jangu (mužského principu, síly, funkce). Jin a Jang se projevují v pěti prvcích. Nazýváme je Dřevo, Oheň, Země, Kov a Voda.

K nim paří šest energií – ke Dřevu Vítr, k Ohni energie dvě – Teplo a Žár, k Zemi Vlhko, ke Kovu Sucho a k Vodě Chlad. Rozborem vlastností těchto základních prvků a energií, jakož i vztahů mezi nimi navzájem, určili Mistři ve staré Číně i zákonitosti jednotlivých období našeho života.

Z těchto principů vycházely na Východě rozličné obory lidského poznání včetně čínské medicíny, která je čím dál více přijímána v západním světě. V poslední době dokonce i na lékařských pracovištích, jež byla zasvěcena do nedávna pouze medicíně západní. V České republice se stala pionýrem Fakultní nemocnice v Hradci Králové.

Různí lidé různých generací

Stejně tak se těmito zákonitostmi po tisíce let řídily i vztahy mezi lidmi. Jednotlivé prvky, jejich vzájemná posloupnost a jejich vlastnosti totiž odpovídají na otázky, proč a jak na sebe narážejí lidé v různých obdobích. Věděli jste, že prvek Dřeva s energií Větru odpovídá stádiu dětství, dospívání a mládí se prožije v prvku Ohně s energiemi Tepla a poté Žáru?

Dospělost nastupuje s prvkem Země, kdy už se objevuje občasná únava spojená s energií Vlhka a po ní dochází k uvadaní fyzické stránky v období Sucha spojeného s prvkem Kovu. My v západním světě se tohoto období v Číně krásně nazvaného „prokvétání“ bojíme, protože není zrovna úplně „trendy“, „in“ a „cool“, to ale neznamená, že ho nemůžeme prožít ve spokojenosti.

Na odchod z tohoto světa se pak připravujeme až v období prvku Vody spojené s Chladem.

Příklad:
Nedivte se, že je starým lidem v období Chladu zima v situacích, kdy jí jejich okolí ještě necítí nebo je nepoznává. protože byli známí otužilostí po všechna minulá období života. Každé období sebou přináší plusy i mínusy. Jak naproti tomu staří lidé umějí uklidnit svoje vnoučata či pravnoučata po jejich předchozí „ohnivé hádce“ s rodiči, kteří se nacházejí v období žáru, jste možná již zaznamenali. Není divu, protože jejich Voda nejmladší potomky ve stádiu Dřeva vyživuje opravdu dokonale.

Jak žít v souladu

Při zabraňování nedorozuměním v komunikaci napříč rodinami i se spolupracovníky je tedy vhodné znát alespoň v obrysech návod, jak žít v souladu s požadavky různých období a zároveň chápat potřeby jiných generací. Ať již při výchově dětí nebo ve vztahu k rodičům. Podrobně se tím zabývá kniha  Cesta bílého jeřába za poznáním času člověka.

Samozřejmě, znát rozdíly mezi jednotlivými obdobími nebude stačit pro všechny situace. Proto lze využít předpokladů osobního astrotypu, který je u každého jedinečný. Díky němu můžeme harmonizovat nesoulad našich možností a životní situace či dokonce snížit riziko zdravotních zátěží. O tom si řekneme někdy příště.